Terras van bodemas op campus FabCity

De afgelopen week heeft onze partner Struyk Verwo een eerste partij trottoirtegels geproduceerd waarbij de nieuwe bouwstof Urbanite™ van AEB Amsterdam en Inashco is verwerkt. Het gaat hier om een eenmalige partij tegels die wordt gebruikt voor de aanleg van een terras op FabCity. Urbanite™ is het schoolvoorbeeld van ‘urban mining’, het gebruiken van de stad als wingebied van grondstoffen.

AEB en Inashco hebben zichzelf tot doel gesteld alles uit afval te halen wat erin zit. Zij hebben een unieke gepatenteerde technologie ontwikkeld voor het terugwinnen van mineralen (zand en grind) uit bodemassen. Bodemas is het materiaal dat na verbranding overblijft en bestaat voor het grootste deel uit mineralen, maar ook ijzer (ferro’s) en non-ferrometalen zoals koper, lood en zink. Met deze technologie kunnen metalen worden teruggewonnen en worden de mineralen die overblijven zo opgewerkt dat dit kan worden hergebruikt als volwaardige PH-neutrale, vrij toepasbare bouwstof. Dit materiaal is geschikt voor gebruik als grondstof voor producten als trottoirtegels en trottoirbanden. De merknaam van dit product is Urbanite™. Op deze manier werken AEB Amsterdam en Inashco met diverse innovatieve technieken aan een circulaire economie.

 

Educatief en duurzaam programma
FabCity is een tijdelijke campus met 50 bijzondere paviljoens die in het teken staan van innovatie en duurzaamheid. Deze campus maakt deel uit van het programma Europe by People. Het educatieve, culturele en duurzame programma dat Nederland aanbiedt in het kader van het Europese voorzitterschap. AEB en Inashco zullen deze week op de Campus het ‘Terras van Bodemas’ aanleggen. Een mooi voorbeeld van de circulaire economie waarbij grondstoffen worden teruggewonnen en op een duurzame manier in de stad worden hergebruikt.

 

Over AEB Amsterdam
AEB is een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. AEB is sinds 2014 verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie. De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen.

Samen met onze partners lossen we afvalvraagstukken op. Onze kennis en expertise delen we in samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal. Dit heeft al geleid tot vele innovaties zoals de technologie voor de Hoogrendement Centrale.

 

Bron.