Spektakelstuk verricht voor Amsterdamse stadswarmte

Met een spectaculaire boring onder het Noordzeekanaal raakt de aansluiting van Amsterdam-Noord op het regionale warmtenet in 2016 vandaag in een stroomversnelling.
Zes hijskranen hielden vlak naast de Tweede Coentunnel een 800 meter lange leiding in de lucht. Vervolgens werd de leiding tijdens een acht uur durende operatie onder de drukke vaarroute van het Noordzeekanaal door een boorgat, op 40 meter diepte, getrokken.

Deze boring vond plaats in het kader van de uitbreiding van het Amsterdamse stadswarmtenet naar Amsterdam-Noord. Met de leiding ontstaat een aan- en afvoerroute voor het warmtenet tussen AEB Amsterdam en Amsterdam-Noord.

 

Afval is energie
Het afval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald of ingezameld via de Afvalpunten en daarna verwerkt bij AEB Amsterdam. Daarbij worden zoveel mogelijk grondstoffen teruggewonnen. De reststoffen die overblijven worden verbrand. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen gaat. Zo houdt Amsterdam de warmte binnen de stad.

 

Dit technisch hoogstandje betekent een nieuwe stap in de richting van de warmtevoorziening in Amsterdam. Het netwerk voor stadswarmte in Amsterdam-Noord is eind 2016 volledig operationeel. Dan kunnen direct 4.000 woningen gebruik maken van de restwarmte die AEB Amsterdam levert voor verwarming en warm tapwater. Op dit moment heeft het warmtenet ongeveer 2.500 aansluitingen in het stadsdeel.

 

Onze samenwerkingspartners Nuon, de gemeente Amsterdam en een aantal projectontwikkelaars hebben een overeenkomst om de aansluiting van 15.000 woningen (of bedrijfspanden) in Amsterdam-Noord op het warmtenet te realiseren. Daarom worden alle nieuwbouwprojecten in het stadsdeel voorzien van stadswarmte. De uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. Stadswarmte vermindert de lokale CO2-uitstoot met zeventig tot tachtig procent. De ambitie is dat in 2040 zo’n 230.000 woningen op stadswarmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

 

Meer informatie over dit project is te vinden bij: www.nuon.nl/noorderwarmte

 

Over AEB Amsterdam
AEB is een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. AEB is sinds 2014 verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie. De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen.

 

Samen met onze partners lossen we afvalvraagstukken op. Onze kennis en expertise delen we in samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal. Dit heeft al geleid tot vele innovaties zoals de technologie voor de Hoogrendement Centrale.

 

Bron.