Reststoffen en bedrijfsafval worden duurzame energie en grondstoffen

Website www.cleancapital.nl combineert vraag en aanbod

De ontwikkeling van innovatieve en duurzame projecten op het gebied van energietransitie, biobased en circulaire economie, dat is waar Clean Capital zich op richt en aan werkt. Clean Capital is gestart in december 2013 en is een samenwerkingsverband van AEB Amsterdam, Waternet en Havenbedrijf Amsterdam. Vandaag wordt de website www.cleancapital.nl gelanceerd. Een platform dat vraag en aanbod van reststoffen, innovaties op het gebied van duurzame energie en circulaire grondstoffen met elkaar verbindt. Op deze website kunnen innovatieve bedrijven terecht met hun ideeën over duurzame energie en het omzetten van reststoffen in waardevolle grondstoffen. Daarnaast is het een plek waar bedrijven hun reststoffen kunnen aanmelden zodat Clean Capital kan bekijken of en hoe grondstoffen kunnen worden terug gewonnen. Op deze manier kunnen individueel innovatieve, duurzame en economisch rendabele projecten in samenwerking met de drie grote partners van Clean Capital ontwikkeld worden.

“Duurzaamheid staat hoog op de agenda”, zegt Jan Egbertsen, Manager Business Development bij het Amsterdamse Havenbedrijf. “Grondstoffen worden schaars en de roep om hernieuwbare energie neemt toe. Dit vraagt om innovaties op het gebied van een duurzame energie voorziening en het terugwinnen van grondstoffen uit afval. Op die manier kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie.”

Power to Protein
Een voorbeeld van een project waar Clean Capital nu aan werkt is Power to Protein, Dit is een geavanceerd procedé waarmee eiwitten uit rioolslib kunnen worden teruggewonnen. Bacteriën worden bijvoorbeeld ingezet om de stikstof om te zetten in nuttige eiwitten. André Struker, Innovation Manager bij Waternet: “Voor Amsterdam hebben we samen met AEB uitgerekend dat de natte fractie van de slibvergisting op de zuivering van Waternet voldoende eiwit kan opleveren om alle inwoners van de stad voor 35 % in hun primaire eiwitbehoefte te voorzien. Zo groot is de potentie.”

Over Clean Capital
Clean Capital is het samenwerkingsverband tussen AEB Amsterdam (energie- en grondstoffenbedrijf), Waternet (drinkwaterproductie, afvalwaterzuivering, kwaliteit en niveau oppervlaktewater) en het Havenbedrijf Amsterdam NV (ontwikkeling en beheer van de Amsterdamse haven). Clean Capital richt zich op de ontwikkeling van innovatieve en duurzame projecten op het gebied van energietransitie, biobased en circulaire economie. De drie partners zijn gevestigd in de Amsterdamse regio en versterken elkaar om van innovatieve ideeën te komen tot economisch haalbare projecten. In de maatschappij staat duurzaamheid hoog op de agenda. Alle drie de partners hebben in hun lange termijn strategie de thema’s duurzame energie en grondstoffen opgenomen. Op dat gebied willen zij individueel innovatieve, duurzame en economisch rendabele projecten ontwikkelen.

Voor meer informatie:
Havenbedrijf:   Renée Menting   tel: 020 523 4837
AEB Amsterdam:  Claudia Metz  tel: 020 587 6145
Waternet:   Simone Berkhout tel: 020 608 2515