Windenergie

Waternet en Havenbedrijf Amsterdam werken aan de ontwikkeling van een nieuw windmolenpark op en nabij de locatie van Waternet in de Amsterdamse haven aan de Westpoortweg. Op deze locatie is het mogelijk om 6 nieuwe windmolens neer te zetten. Deze windmolens zullen een gezamenlijke capaciteit hebben van circa 18 Megawatt. Dit windmolenpark zal duurzame energie gaan opwekken voor Waternet, maar ook voor andere bedrijven in het havengebied en consumenten in Amsterdam.