Warmte voor de stad

Met de energie die vrijkomt bij de verbranding van afval wekt AEB behalve elektriciteit ook warmte op. Dezelfde stoom die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken, wordt ook gebruikt om water te verwarmen voor het stadswarmtenetwerk in Amsterdam. Dit water stroomt via een uitgebreid leidingenstelsel naar wijkstations die elk ongeveer 600 woningen bedienen. Deze wijkstations leveren het hete water (ongeveer 70 graden) dat het kraanwater verwarmt en ervoor zorgt dat de verwarming in woningen warm wordt.

AEB  produceert jaarlijks 650.000 gigajoule warmte waarmee nu al 20.000 Amsterdamse huizen en 85 bedrijven worden verwarmd. In de joint venture Westpoort Warmte (WPW) werken we samen met Nuon aan uitbreiding van het stadswarmtenetwerk naar onder andere Amsterdam-Noord. We streven naar 34.000 aansluitingen in 2020 en 230.000 in 2040. Dit draagt bij aan de ambitie van de metropoolregio om in 2040 energieneutraal te zijn.