Struviet voor kunstmestindustrie

Het rioolwater in Amsterdam bevat fosfaat, een kostbare en schaarse meststof. In opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wint Waternet, grootschalig fosfaat terug uit het rioolwater. Dit levert een jaarlijkse kostenbesparing van 400.000 euro op. Met het fosfaat uit het Amsterdamse afvalwater kunnen jaarlijks 10.000 voetbalvelden worden bemest. Met een speciaal innamepunt kan er ook pure urine worden ingezameld van poppodia en evenementen met waterloze urinoirs.

Fosfaatvoorraad raakt uitgeput
Het fosfaat uit het afvalwater wordt omgezet in struviet (een meststof). Fosfaat is namelijk een kostbare meststof dat nu nog wordt gewonnen uit mijnen in onder andere Marokko en China. De verwachting is dat over 50 jaar deze natuurlijke bronnen uitgeput raken. Zonder fosfaat kan er geen enkel gewas groeien en daarom is het, gezien de groeiende wereldbevolking, erg belangrijk om bestaande bronnen te hergebruiken.

Hoe werkt het?
Nadat rioolwater is gezuiverd blijft er uiteindelijk slib over. Uit dat slib wordt eerst biogas geproduceerd. Daarna vindt de struvietwinning plaats. Dat gebeurt in drie grote tanks. Eerst wordt het slib kort belucht en daarna wordt er magnesiumchloride (een onschadelijk zout) aan toegevoegd. Hierna ontstaat het struviet en doordat het struviet zwaarder is dan het slib, zakt het naar de bodem. Vanuit de bodem van de tanks wordt het struviet afgetapt, afgespoeld en is het klaar om ingezet te worden als meststof.