Stoomleidingennetwerk

We onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie met het verbranden van afval. Een voorbeeld van zo’n innovatie is stoomlevering. Veel bedrijven hebben voor hun productieprocessen stoom nodig. Met de verbranding van het afval wekt AEB energie op. Een groot deel daarvan wordt omgezet in elektriciteit, op dit moment voorziet AEB 320.000 huishoudens van elektriciteit. Ook leveren we warmte aan het stadswarmtenetwerk. Daarnaast is het mogelijk om vanuit de bestaande installaties omliggende bedrijven te voorzien van stoom van AEB. Deze stoom is voor omliggende procesindustrie een duurzamer en goedkoper alternatief dan stoom die geproduceerd is met fossiel  aardgas. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in stoom kunnen contact opnemen met Bart Berkhout van AEB Amsterdam..