Groene brandstof voor transportsector

AEB gaat investeren in nieuwe vergisters, waarin uit het rioolwater slib van Waternet zogenaamd groen gas gemaakt wordt (zie verder dit project). We onderzoeken de mogelijkheid om in een volgende fase van dit groene gas bio-lng te produceren. Bio-LNG is een milieuvriendelijke brandstof voor de logistieke sector en kan bijvoorbeeld worden toegepast in trucks, maar ook in binnenvaart- en zeeschepen. Bio LNG is een voorbeeld hoe uit biologische reststoffen milieuvriendelijke energie gemaakt kan worden.