Bioplastics en biocomposiet kansrijke opties

De ambitie van Waternet, AEB en HBA is om zo duurzaam mogelijk om te gaan met grond en reststoffen. Verscheidene biochemicals / plastics zijn nu al kosteneffectief te produceren, andere bevinden zich nog duidelijk in de zogenaamde laboratoriumfase. De prijs van bio-ethanol als grondstof is concurrerend en de productie is niet afhankelijk van subsidies. Deze ontwikkeling biedt kansen om op een duurzamere wijze om te gaan met regionaal beschikbare grond- en reststoffen, dan wel op een efficiënte wijze (via de haven) zijn aan te voeren. Verder onderzoek wordt gedaan naar toepassingsmogelijkheden voor bioplastics en stofstromen zijn nodig om uiteindelijk te komen tot nieuwe verdienmodellen.

Voor biomassa-restmaterialen als riet en waterplanten die normaal gesproken op het land achterblijven zijn nuttige toepassingen bedacht. Samen met het mkb-bedrijf NPSP is een recept ontwikkeld om uit deze biomassareststromen en cellulose biocomposiet producten te maken. Het milieuvoordeel is groot. Meer vezelrijke stofstromen zijn welkom. Ook worden marktpartijen uitgedaagd om producten te ontwikkelen en naar de markt te brengen.