Bioaromaten uit organisch afval

AEB Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam hebben samen met partners op laboratoriumschaal onderzocht hoe de koolhydraten (suikers), die in afvalstromen aanwezig zijn, gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van biobased aromaten. Dit zijn grondstoffen die in de chemische industrie worden gebruikt voor bijvoorbeeld de productie van plastics.
Ongeveer veertig procent van alle chemicaliën, coatings en plastics zijn aromatisch van aard, de vraag naar aromaten is dus groot.  Bio-aromaten vormen  een duurzaam alternatief voor de huidige aromaten uit aardolie. Het gebruik van bio-aromaten vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot minder CO2-uitstoot.
Het onderzoek naar bio-aromaten op laboratoriumschaal heeft goede resultaten opgeleverd.  De tweede fase van het onderzoek is inmiddels gestart, Waternet zal hierbij aansluiten. Meer weten? Neem contact op met Sietse Agema van AEB Amsterdam.