Over ons
Wie we zijn

Clean Capital is het samenwerkingsverband tussen AEB Amsterdam (afval- , energie- en grondstoffenbedrijf), Waternet (drinkwater en waterzuivering) en het Havenbedrijf Amsterdam NV (ontwikkeling en beheer van de Amsterdamse haven).

Wij richten ons op de ontwikkeling van innovatieve en duurzame projecten op het gebied van energietransitie, biobased en circulaire economie. De drie partners zijn gevestigd in de Amsterdamse regio en versterken elkaar om van innovatieve ideeën te komen tot economisch haalbare projecten. Clean Capital is gestart in december 2013. In de maatschappij staat duurzaamheid hoog op de agenda. Fossiele brandstoffen en grondstoffen worden schaars. Alle drie de partners hebben in hun lange termijn strategie de thema’s duurzame energie en grondstoffen staan. Op dat gebied willen zij individueel innovatieve, duurzame en economisch rendabele projecten ontwikkelen.

De drie partners

AEB Amsterdam
AEB Amsterdam is hét duurzame grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. We leveren een optimale bijdrage aan een schone samenleving door afvalvraagstukken op te lossen. Samen met onze partners werken wij aan de verdere verduurzaming van afvalverwerking. AEB verwerkt jaarlijks 1,4 miljoen ton afval en zet dit om in grondstoffen en duurzame energie. Grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. En energie waarmee bewoners en bedrijven in Amsterdam hun huizen en gebouwen verlichten en verwarmen.

Onze installaties bevinden zich in het Westelijk Havengebied naast de RWZI die wordt beheerd door Waternet.
www.aebamsterdam.nl

Havenbedrijf Amsterdam NV, port of partnerships
Havenbedrijf Amsterdam bouwt samen met haar partners aan een haven die steeds meer waarde voor klanten en omgeving oplevert. Havenbedrijf Amsterdam NV ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse haven en haventerreinen, met als doel het stimuleren van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dit alles binnen het kader van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer. De exploitatie richt zich op haventerreinen, kaden en water. In de gehele Amsterdamse havenregio wordt jaarlijks ruim 94 miljoen ton aan goederen overgeslagen.
www.portofamsterdam.nl/

Waternet
Water is overal om ons heen. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Of om gezondheid, voedsel, energie en transport. Al dat water vormt een kringloop: de watercyclus.
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele cyclus. We zuiveren afvalwater, maken drinkwater en houden het oppervlaktewater op peil en schoon. Dit doen we in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de