Investeringsvoorstel nascheidingsinstallatie goedgekeurd

Woensdagavond 13 juli heeft de gemeenteraad van Amsterdam het investeringsvoorstel van AEB Amsterdam voor de bouw van een nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval (HHAS) behandeld. Al eerder, op 7 juni, had het college hiermee ingestemd onder de voorwaarde van behandeling in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft raadsbrede steun uitgesproken voor de investering in de HHAS.
Met deze investering en het continueren en uitbreiden van de huidige bronscheiding levert AEB een belangrijke bijdrage aan Amsterdam en de andere deelnemende gemeenten bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen: het scheiden van 65% tot 75% van het huishoudelijk afval in 2020.
AEB geeft met de nascheidingslijn invulling aan haar ambitie om een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf te worden.

Duurzaam

Met deze nascheidingslijn voor huishoudelijk afval kunnen kunststof, drankenkartons, metalen, de organische natte fractie en papier/karton uit het restafval teruggewonnen worden. Deze grondstoffen worden duurzaam verwerkt, door AEB en/of andere eindverwerkers. Veel gemeenten in de omgeving hebben eveneens aangegeven hun huishoudelijk restafval in de installatie van AEB te laten scheiden. De capaciteit van de installatie zal hiermee volledig benut worden.

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe installatie gaan nu de laatste fase in. De nascheidingsinstallatie zal naar verwachting in het najaar van 2017 in gebruik worden genomen. De bouw van deze installatie levert extra werkgelegenheid op; de installatie zelf zal werk bieden aan ongeveer 35 fte. Daarnaast stimuleert het innovatie op het gebied van de circulaire economie in de regio.