Euronews bezoekt AEB voor reportage

Voor een reportage over de circulaire economie in Europa, kwam de TV-zender Euronews onlangs naar Amsterdam om te kijken hoe deze stad de circulaire economie in de praktijk brengt. Wethouder Abdeluheb Choho werd geïnterviewd over zijn visie op de circulaire economie in Amsterdam. Onder andere AEB Amsterdam en partner Inashco werden bezocht om een goed beeld te krijgen van hoe de stad de circulaire economie in de praktijk brengt.

‘De circulaire economie staat in Nederland centraal bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen die op Europees niveau zijn afgesproken’, vertelt de presentatrice in het programma. ‘Dit levert naar verwachting in Europa zeven biljoen euro per jaar op en kan 54.000 duizend banen creëren. Amsterdam is het Nederlandse voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt.’

 

Terugwinnen grondstoffen

Euronews verslaggeefster Monica Pinna kwam naar AEB om met eigen ogen te zien hoe Amsterdam grondstoffen terugwint uit het afval en energie opwekt met het verbranden van het restafval. Zij bezocht het Regionaal Sorteer Centrum waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder andere oude elektrische apparaten sorteren en demonteren. De grondstoffen zoals plastic, koper en ijzer kunnen opnieuw worden gebruikt en worden naar de juiste eindverwerkers afgevoerd. Maar liefst 80% van de materialen uit deze apparaten is nog bruikbaar.

 

Van bodemas tot bouwstof

Na verbranding van het restafval blijft er bodemas over waaruit waardevolle metalen worden teruggewonnen met behulp van een scheidingsinstallatie. Met partner Inashco ontwikkelt AEB nieuwe manieren om de kwaliteit van de resterende minerale deel te verbeteren. Op die manier wordt dit materiaal geschikt gemaakt als bouwstof voor primaire bouwmaterialen als stoeptegels, trottoirbanden en rioolbuizen.

 

Mooie voorbeelden die laten zien hoe de stad op weg is naar het verder recyclen van het afval in de stad. In de reportage wordt Nederland aangehaald als het land waar weinig afval meer gestort wordt en voorop loopt met het verwezenlijken van de circulaire economie.

Kijk hier voor de reportage op de website van Euronews en de uitzending.

 

Bron.